Full Calendar

July 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
«
9:00 pm
Animal Movie Night
»
12:30 pm
 
2
3
4
5
6
7
8
«
9:00 pm
Animal Movie Night
»
10:00 am
 
 
 
6:30 pm
 
6:30 pm
 
7:30 pm
 
7:45 pm
 
11:30 am
New Dog 101 - INFO
 
12:30 pm
 
2:30 pm
 
3:15 pm
 
4:00 pm
 
9
10
11
12
13
14
15
«
9:00 pm
Animal Movie Night
»
1:15 pm
 
2:00 pm
 
9:00 am
Kind Kids Camp - INFO
 
10:00 am
Tricks Too! - INFO
 
 
12:30 pm
 
2:00 pm
Recall! - INFO
 
4:30 pm
Super Puppy! - INFO
 
9:00 am
Pet Pals - INFO
 
9:00 am
Furry Friends - INFO
 
9:00 am
Animal Advocates - INFO
 
6:30 pm
 
6:30 pm
 
 
7:30 pm
 
 
6:30 pm
 
7:45 pm
 
16
17
18
19
20
21
22
«
9:00 pm
Animal Movie Night
»
2:30 pm
 
3:30 pm
New Cat 101 - INFO
 
9:00 am
Kind Kids Camp - INFO
 
»
9:00 am
Pet Pals - INFO
 
9:00 am
Furry Friends - INFO
 
9:00 am
Animal Advocates - INFO
 
6:15 pm
 
7:30 pm
 
6:15 pm
Puppy Agility - INFO
 
7:30 pm
 
 
23
24
25
26
27
28
29
«
9:00 pm
Animal Movie Night
»
«
6:30 pm
Kitten Kindergarten
»
9:00 am
Kind Kids Camp - INFO
 
12:30 pm
 
1:00 pm
 
9:00 am
Pet Pals - INFO
 
9:00 am
Furry Friends - INFO
 
9:00 am
Animal Advocates - INFO
 
 
6:15 pm
 
6:15 pm
 
7:30 pm
 
7:30 pm
Recall! - FULL
 
7:30 pm
 
30
31
1
2
3
4
5
«
9:00 pm
Animal Movie Night
»
 
 
 
 
 
«
6:30 pm
Kitten Kindergarten
»
9:00 am
 
9:20 am
 
9:40 am
 
10:00 am
 
10:20 am
 
10:40 am
 
11:00 am
 
11:20 am
 
11:40 am
 
9:00 am
Kind Kids Camp
»
9:00 am
Pet Pals
»
9:00 am
Furry Friends
»
»
»
 
 
6:30 pm
 
7:30 pm